Square Area | Math Problem

Click here to read the complete problem statement.

Ekhane prottekta Quadrilateral i ki square naki rectangular.

square hobe nahole onko mitbe na